Nieprecyzyjne kryteria zaliczenia

Język angielski przez internet. Na samym początku semestru, w systemie edu było napisane:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:
– ocen z prac domowych
– wyników testów w Market Leader
– aktywności na forum internetowym
– ustnej prezentacji na koniec semestru

Prace domowe odrabiałem i ze wszystkich wypracowań otrzymałem ocenę bardzo dobrą. W systemie Market Leader ze wszystkich testów miałem powyżej 90%. Na zakończenie otrzymałem ocenę 2, bo… nie byłem aktywny na forum internetowym, a tym samym zostałem pozbawiony prawa przyjścia na ustną prezentację.

Faktycznie, nie byłem specjalnie aktywny na tym forum, jednak kryteria były tak sformułowane, że miałem prawo oczekiwać, że będzie jakaś średnia punktów ze wszystkich aktywności. Tymczasem życie zaskakuje się i jedynym rozwiązaniem problemu jest zapłacenie 600 zł za powtarzanie przedmiotu.